•  Mettekovenstraat 12, 3870 Heers
  • 0497 36 20 87

DIENSTEN

Wij deden al met veel inzet en enthousiasme outplacement voor...

Mané vzw, Foyer De Lork, Ford Werke AG, General Motors, Jiffy Packaging (Pregis), PWA Borgloon, PWA Maasmechelen, PWA Hasselt, Superconfex, Basis vzw, Berghoff WW, GMG versmarkt, Jet Transport, Ropa, Scheuten Glas, Kindsheid Jesu, Transkript, HUBO, Konings fruitsappen, De Regenboog vzw, BOOX ...

De wetgeving

Outplacement staat voor ontslagbegeleiding en is in België verplicht bij wet als uw werknemer 45 of ouders is, 1 jaar werkt en sinds 2014 ook voor 45- mits de opzeg minimum 30 weken bedraagt. Het is geen verplichting voor ontslagen omwille van dringende reden of medische overmacht. Duur van het outplacement is 1 jaar waarbij men 60 uren begeleiding kan krijgen.

Verplichtingen werkgever

De werkgever moet zich houden aan een aantal spelregels. Zo zal hij na ontslag (=einde contract) een outplacementprogramma dienen over te maken aan zijn werknemer. Bij verbreking moet dat binnen de 15 dagen, bij een opzegperiode zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 15 dagen na het beeïndigen van de opzegperiode . Bij Eclips Consult hoeft u zich geen zorgen te maken. Wij maken dit programma voor u op. U hoeft het enkel AANGETEKEND te versturen!

Nadat u dit heeft gedaan en alle contractuele formaliteiten met Eclips Consult heeft vervuld, start de begeleiding.

OPGELET: outplacement is nu ook verplicht voor werknemers die jonger zijn dan 45 jaar. Bevraag je goed! Als je werknemer een opzeg heeft van meer dan 30 weken is het zo dat u een aanbod moet doen. Geeft u een opzegtermijn dan zal het sollicitatieverlof dienen voor het outplacement en betaalt u het volledige outplacement. Voorziet u een verbrekingsvergoeding dan zal er 4 weken ingehouden worden van de verbrekingsvergoeding. Dat bedrag dient voor het bekostigen van het outplacement en bedraagt 1/12de van het jaarloon met een minimum van 1800 Euro en een maximum van 5500 Euro.

Sancties voor de werkgever

Indien u geen aanbod doet en ook geen outplacement onderschrijft dan staat er u een boete van 1800 Euro te wachten en kan de werknemer via zijn vakbond u ook nog eens voor de rechtbank vragen om  alsnog een outplacement te voorzien bovenop de 1800€. We vermijden dit best. Outplacement biedt aan u en uw ontslagen werknemer de kans om op een waardige en respectvolle manier uit elkaar te gaan. Dit is maar best zo want deze ex-werknemer kan ooit wel eens een klant worden of u kan zijn netwerken misschien ooit nog gebruiken!

Een slecht imago is zo gemaakt als werkgever, deze in positieve zin terug ombuigen is van veel langere duur!

Werkwijze

Wij werken kleinschalig en op maat. De prijs is dan ook scherp! We hebben immers geen prestigieus hoofdkantoor in leven te houden. Vraag gerust naar een offerte!

De meeste van onze begeleidingen gebeuren individueel. Hiervoor gebruiken we een leidraad die we up to date houden aangezien het een zeer levende materie is.

Outplacement 45+ en 45- (opzegtermijn)

Het outplacement bestaat uit 3 periodes van respectievelijk 2 maanden, 4 maanden en 6 maanden. Samen één jaar waarin in totaal 60 uren aan begeleiding worden gegeven.

De eerste 2 maanden wordt er intensief gewerkt aan het in kaart brengen van het eigen kunnen maar ook van de eigen valkuilen. Een cv wordt opgemaakt zodat er snel tot actie kan worden overgegaan. Hier worden 20 uren voorzien. Er worden ook workshops voorzien rond thema's zoals het zelfstandig statuut, assertiviteit, bijblijven,...

In een tweede periode van 4 maanden wordt er gewerkt aan het actief zoeken naar vacatures, het belang leren kennen van de eigen netwerken, het aanspreken van onze netwerken, ...

In de laatste periode, die vaak niet meer nodig is, wordt er verder gewerkt op dit elan maar zal men ook actief meegaan naar de werkwinkel, interimkantoren,... Deze beslaat tevens 20 uren maar loopt over 6 maanden.

Outplacement 45- (verbrekingsvergoeding)

Er wordt een maatpakket ontworpen want elk traject kan verschillen. Zo kan dit gaan over een herscholing of omscholing, het aangaan van een zelfstandig statuut, het zich verdiepen in assessments om zo sterker te zijn in het solliciteren,...

Tools die we onder meer gebruiken: OPQ persoonlijkheidsvragenlijst, presentatie- & analyse oefening, postbakoefening, kernkwadranten van Offman, persoonlijkheidskompas, burnoutcoaching, career coach, entrespiegel, doornemen wetgeving sociaal statuut zelfstandige,...

De mensen in begeleiding worden op alle mogelijke vlakken gestimuleerd om niet bij de pakken te blijven zitten maar om zich voor 200% te gaan toeleggen op het vinden van een gepaste baan!

  • DIENSTEN
  • DIENSTEN
  • DIENSTEN

Vrijblijvend een afspraak maken?

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of heeft u een vraag? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.